200

นักขุด ออนไลน์

24.02 KS/s

พูล แฮชเรท

18 นาทีที่แล้ว

ล่าสุด บล็อก

1429668

การขุด บล็อก

0.57 $+6.47%

ราคา BEAM

85%

โชค

1.0%

พูล ค่าธรรมเนียม

40BEAM$22.93

บล็อก รางวัล

3 BEAM

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมการจ่ายจะครอบคลุมโดยคนงานเหมือง

พูล แฮชเรท

24.02 KS/s

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ SSL

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป512
beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
beam.2miners.com:5353
ใช้งาน
สหรัฐอเมริกา512
us-beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
us-beam.2miners.com:5353
ใช้งาน
เอเชีย512
asia-beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
asia-beam.2miners.com:5353
ใช้งาน