0.00000

นักขุด ออนไลน์

202.45 KS/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

2134674

0.00000

การขุด บล็อก

0.0452 $+0.32%

0.00000

ราคา BEAM

163%

0.00000

โชค

1.0%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

0.00000

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมการจ่ายจะครอบคลุมโดยคนงานเหมือง

พูล แฮชเรท

202.45 KS/s

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ SSL

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป512
beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
beam.2miners.com:5353
ใช้งาน
สหรัฐอเมริกา512
us-beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
us-beam.2miners.com:5353
ใช้งาน
เอเชีย512
asia-beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
asia-beam.2miners.com:5353
ใช้งาน