0.00000

นักขุด ออนไลน์

37.80 KS/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

1778438

0.00000

การขุด บล็อก

0.14 $-7.48%

0.00000

ราคา BEAM

297%

0.00000

โชค

1.0%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

0.00000

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมการจ่ายจะครอบคลุมโดยคนงานเหมือง

พูล แฮชเรท

37.80 KS/s

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ SSL

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป512
beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
beam.2miners.com:5353
ใช้งาน
สหรัฐอเมริกา512
us-beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
us-beam.2miners.com:5353
ใช้งาน
เอเชีย512
asia-beam.2miners.com:5252
ใช้งาน
4096
asia-beam.2miners.com:5353
ใช้งาน