Làm thế nào để bắt đầu mining Beam

Cài đặt kết nối SSL:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Chú ý! Bắt buộc phải luôn giữ ví BEAM địa phương của bạn trực tuyến để nhận các khoản thanh toán từ nhóm. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ BEAM được tạo trên một trong các trao đổi tiền điện tử.
Bạn nên tải xuống ví Beam chính thức (đặt ngày hết hạn địa chỉ thành "Không bao giờ") hoặc tạo địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ: HotBit.io.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner.
Đối với Nvidia và AMD GPU , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Bminer.
Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_ADDRESSmà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 3d88c373c094715c3d08caea4eb04374ce83a24ba6cfe88fc7739d307a4ed962ec
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác GMiner:

miner.exe --algo beamhash --server beam.2miners.com --port 5252 --ssl 1 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --coin BEAM --pool beam.2miners.com:5252 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Bminer:

bminer.exe -uri beam+ssl://YOUR_ADDRESS.RIG_ID:x@beam.2miners.com:5252
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners BEAM
Type: Equihash 150,5 (BEAM)
Pool Host: beam.2miners.com:5252
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners BEAM
Algorithm: BeamV3
Stratum hostname or IP: beam.2miners.com
Port: 5353
Username: YOUR_ADDRESS
Password: x

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ